header Hokwerda Award

Willem Rademacher wint Hokwerda Award 2017

Willem Rademacher, student Tandheelkunde aan de ACTA in Amsterdam, heeft de Hokwerda Award 2017 gewonnen. Hij bedacht de MTI-Scanner: een EPD-geïntegreerde kwaliteits- en veiligheidsmodule voor Medische Tandheelkundige Interacties.
De tweede prijs ging naar Charlotte Hoogeveen voor haar idee: een automatische kwaliteitsbeoordeling en classificatie van (röntgen)beelden via Deep Learning.


Belang van duurzame en ergonomische tandheelkunde

De Hokwerda Award beloont jaarlijks ideeën van studenten Tandheelkunde of Mondzorgkunde die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit, veiligheid - van patiënt en/of behandelteam, de gezonde werkwijze en of ergonomie binnen de tandheelkunde. De beste inzending wint een geldbedrag van € 1.000 en hulp om het idee in de praktijk te brengen.


Hokwerda Award voor duurzaamheid in de mondzorg

De Hokwerda Award wordt eenmaal per jaar uitgereikt aan de student(e) tandheelkunde of mondzorgkunde, die het beste idee heeft voor het verbeteren van de beroepsuitoefening en de arbeidsomstandigheden in de mondzorg. Daarbij ligt de focus op duurzaamheid. De Hokwerda Award is een initiatief van de KNMT, het UMCG en de VGT en wordt uitgereikt door em. prof. drs. O. Hokwerda, tijdens het KNMT Studentencongres op vrijdag 6 oktober 2017 in de Rijtuigenloods in Amersfoort.


Hoe doe je mee

Vertel in maximaal 1,5 A4-tje wat jouw idee is voor het verbeteren van de beroepsuitoefening en/of de arbeidsomstandigheden in de mondzorg, ten aanzien van vanuit minimaal één van de domeinen kwaliteit, veiligheid, gezonde werkwijze en ergonomie. Het idee moet bijdragen aan verbetering van duurzaamheid

Om mee te kunnen dingen naar de prijzen, dient de inzending te voldoen aan de onderstaande criteria.


Wat zijn de criteria voor de inzending

Algemene criteria

Inhoudelijke criteria

 1. Bevatten van een heldere en duidelijke omschrijving van het probleem waarvoor het idee wordt ontwikkeld en hoe men op het idee is gekomen.
 2. Beschrijven van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het doel: het vergroten van de duurzaamheid bij het verlenen van mondzorg ten aanzien van één van de vier domeinen voor het hanteren van het begrip duurzaamheid.
 3. Weergeven van de praktische bruikbaarheid van de toepassing van de oplossing voor de beroepsuitoefening c.q. de werkomstandigheden.
 4. Omschrijven van de aanpak nodig om het idee te kunnen realiseren. Ook een aanduiding van verwachte kosten.
 5. De inzending als geheel geeft een weloverwogen benadering weer.
 6. Het ondersteunen van de inzending met literatuur c.q. documentatie, c.q. schetsen, c.q. illustraties, afzonderlijk van de beschrijving.

Wat wordt bedoeld met ‘duurzaamheid’ en de 4 gestelde domeinen

In alle sectoren van de samenleving krijgt duurzaamheid steeds meer aandacht. Belangrijk voor het idee is, dat het leidt tot een duurzame wijze van werken en duurzame productontwikkeling. D.w.z. met zo weinig mogelijk verspilling van grondstoffen, het vermijden van aantasting van het milieu, het bereiken van een zo lang mogelijk bruikbaar resultaat etc. Voor het bereiken van duurzaamheid streeft men dus naar een weloverwogen uitvoering van het product of dienst en verder naar een doordachte aanpak van het productieproces. Ook streeft men hierbij naar een goed evenwicht tussen economische, sociale en ecologische belangen.

Binnen de mondzorg streeft men steeds meer naar een duurzame werkwijze in:

Het doel van deze aanpak is het op lange termijn bewerkstelligen van een gezonde mond in relatie tot de algemene gezondheid en tegelijk een tevreden patiënt.


Wat zijn de 4 pijlers voor duurzaamheid

Om onderdelen van duurzaamheid in de tandheelkunde concreter te maken, zijn 4 domeinen aangegeven die van belang zijn voor het toepassen van het begrip duurzaamheid in de mondzorg.

Voor de inzending van het idee wordt minimaal één van deze domeinen als insteek gekozen.

 1. Kwaliteit. Het ervoor zorgen dat alle handelingen van het behandelteam, die bijdragen aan de kwaliteit van de verleende mondzorg, de juiste aandacht krijgen.
 2. Veiligheid. Het veilig omgaan met materialen, röntgenstraling, infectierisico's en arbeidsomstandigheden zodat geen gezondheidsschade kan ontstaan.
 3. Gezonde werkwijze. Een aanpak van werken, gericht op het in stand houden van de gezondheid van zowel patiënten als het behandelteam.
 4. Ergonomie. Het gebied van plannen, organiseren en uitvoeren van activiteiten, om de patiëntenbehandeling mogelijk te maken. En dit op een effectieve, efficiënte en gezonde manier te doen. Het omvat dus het systeem van omgaan met het geheel van werkzaamheden, rondom de eigenlijke patiëntbehandeling.

Binnen de tandheelkunde wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Onderliggend doel van de prijsvraag is dan ook, om het begrip voor een duurzame aanpak binnen de mondzorgpraktijk onder studenten verder te vergroten en dit zodoende uit te dragen binnen en buiten de beroepsgroep.


Wat zijn de te winnen prijzen

De eerste prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,-, de glazen Hokwerda Award en een grote cheque. Ook word je geholpen om jouw idee te realiseren. Voor de tweede prijs is een geldbedrag te winnen van € 500,-. Meedoen is net zo belangrijk als winnen: de 2 faculteitsverenigingen met de meeste inzendingen worden beloond met een geldbedrag van € 750,- (1e prijs) en € 250,- (tweede prijs).

Wat is de deadline voor inzending

Je kon tot 1 augustus 2017 je idee online insturen. Alleen studenten tandheelkunde en mondzorgkunde kunnen meedoen.


Hoe wordt de inzending beoordeeld

De inzendingen worden beoordeeld door een adviescommissie bestaande uit diverse professionals. Het oordeel van deze adviescommissie wordt voorgelegd aan het bestuur van de Stichting Hokwerda. In september neemt het bestuur een besluit wie de winnaar is van de Hokwerda Award en wie de tweede prijs ontvangt.


Hoe ziet het vervolg eruit

Binnen het netwerk van de Stichting Hokwerda wordt de vraag neergelegd om mee te denken, hoe het Award-winnende idee verder uitgewerkt kan worden naar een praktisch en toepasbaar product voor de tandheelkundige beroepsgroep. Hierbij blijft het idee het eigendom van de inzender.


Vorige winnaars

Hokwerda Award 2016: Laura van der Meer met app voor goede werkhouding tandarts

winnaar 2016

De app voor een goede werkhouding voor de tandarts wint de Hokwerda Award 2016. De prijs bestaat uit de glazen Hokwerda Award en een grote cheque van van €1.000,-.

Laura van der Meer, student Tandheelkunde aan de ACTA in Amsterdam, wint de Hokwerda Award 2016. Zij bedacht de app ‘Watch your back’ voor het verbeteren van de werkhouding van de tandarts. De prijs bestaat uit de glazen Hokwerda Award en een cheque van van € 1.000.

De tweede prijs gaat naar Meike van de Kerkhof voor haar idee ‘Pocket Force Probe’; een pocketsonde met een druksensor die eenduidige pocketmeting en eenduidige krachtuitoefening mogelijk maakt. De tweede prijswinnaar ontvangt een cheque van € 500.

Favervuta Amsterdam was de faculteitsvereniging met in 2016 de meeste inzendingen voor de Hokwerda Award.

Hokwerda Award 2015: Nynke Tjeerdsma met de 'Jong verstand app'

winnaars 2015, copyright Kjell Postema

Een app die gaatjes bij kinderen helpt voorkomen: met dat idee heeft Nynke Tjeerdsma de Hokwerda Award 2015 gewonnen. De studente Tandheelkunde uit Groningen ontving de prijs voor duurzame mondzorg uit handen van de naamgever, professor Oene Hokwerda. Tjeerdsma over haar idee: 'Cariës is de meest voorkomende, onomkeerbare aandoening bij kinderen. De omvang van het probleem en de gevolgen voor het kind vragen om investeringen in preventie. Kinderen gebruiken steeds meer en steeds vaker op vroege leeftijd al elektronische middelen zoals tablets en smartphones. Dit bracht me op het idee om een kindvriendelijke app te ontwikkelen; namelijk de 'Jong verstand'.' Het winnen van de Hokwerda Award betekent dat Tjeerdsma € 1.000 en hulp krijgt om haar idee in de praktijk te brengen.

Tweede prijs: Slijtageindicatoren bij diamantboren

Het idee van Auke Westerhout (student Tandheelkunde, Groningen) voor het gebruik van slijtageindicatoren bij diamantboren sleepte de tweede prijs binnen. Zijn idee werd beloond met een geldbedrag van € 500. De awards werden uitgereikt tijdens het KNMT Studentencongres 2015 in de Fabrique in Utrecht. Aan dit jaarlijks terugkerend evenement voor alle studenten tandheelkunde namen dit keer meer dan 350 studenten deel.
Ook de faculteitsvereniging met de meeste inzendingen valt in de prijzen. In 2015 waren dat faculteit Groningen en Faculteit Amsterdam (gedeelde eerste plaats

 

Hokwerda Award 2014: Stanley Pranoto en Joanna Li met Casuïstiek app

winnaars 2014 ontvangen prijs uit handen van de heer Hokwerda, copyright Simone Michelle fotografie

De Hokwerda Award 2014 werd uitgereikt aan Stanley Pranoto en Joanna Li (links op de foto) voor hun multiplatform app die het mogelijk maakt om intercollegiaal klinische casuïstiek te delen. Pranoto en Li hebben bij de ontwikkeling van hun app extra aandacht besteed aan veiligheid in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens. Nu verloopt veel intercollegiale uitwisseling via mail, WhatsApp en Facebook. Onveilig en dus onwenselijk. Het initiatief van Stanley Pranoto en Joanna Li werd beloond met de Hokwerda Award en een geldbedrag van € 1.000.

Tweede prijs: Samenvattingskaarten voor richtlijnen

De tweede prijs ging naar Marije Kaan en Angela Frowein (rechts op de foto). Hun initiatief voor het ontwikkelen van samenvattingskaarten voor richtlijnen werd beloond met een geldbedrag van € 750. De awards werden uitgereikt tijdens het KNMT Studentencongres 2014 in de Fabrique in Utrecht. Aan dit jaarlijks terugkerend evenement voor alle studenten tandheelkunde namen dit keer meer dan 500 studenten deel.

 

Hokwerda Award 2013: Niels Zwartkruis met DentApp

De winnaar van de Hokwerda Award 2013 werd Niels Zwartkruis, omdat zijn DentApp idee als beste naar voren kwam. Hij had goed aangegeven hoe zijn voorstel verder uitgewerkt zou kunnen worden. Het idee is niet geheel nieuw maar het is een voorbeeld van verdergaan waar een huidige applicatie stopt. Het Ivoren Kruis heeft inmiddels belangstelling getoond voor verdere ontwikkeling. Met Niels' idee wordt ingespeeld op de individuele zorgbehoefte van een patiënt met een hulpmiddel dat hij/zij gemiddeld eens in de 3-6 minuten hanteert zo lichtte Hokwerda toe. Hij ontving vervolgens uit diens handen de eerste prijs, bestaande uit de Award en de daarbij behorende cheque ter waarde van € 1.000.

Tweede prijs: Inzamelen van amalgaam

De tweede prijs ging naar Gijs Schenkenberg omdat het bij het inzamelen van amalgaam gaat om een belangrijk en aansprekend milieuprobleem. Het idee is ook niet helemaal nieuw, maar het belang ervan is dat de huidige tandartsen nog jarenlang bezig zullen zijn - weliswaar niet met het aanbrengen van amalgaamrestauraties - maar wel met het verwijderen van oude amalgaamrestauraties, wat op verantwoorde wijze moet gebeuren. Hiervoor ontving hij de tweede prijs en de daarbij behorende cheque ter waarde van € 750.

 

Hokwerda Award 2011: Miscea met Hygiëne kraan

prof hokwerda reikt hokwerda award uit aan miscea

De winnaar van de ergonomieprijs Hokwerda Award 2011 was het Miscea Hygiëne Systeem. Dit is een kraan die zonder aanraken wordt bediend, waaruit zowel water als zeep als desinfectans kan stromen. Het thema voor de tweede prijsuitreiking in zijn bestaan was gericht op het op ergonomische wijze organiseren van activiteiten in de tandartspraktijk. De inzending voldeed in 3 opzichten aan de criteria voor ergonomie:

De kraan wordt niet met de hand aangeraakt, hierdoor wordt kruisbesmetting voorkomen. De bediening is eenvoudig waardoor het handelingspatroon voor de tandarts, mondhygiënist en assistent vereenvoudigt. Doordat alle functies in één systeem zitten, is de omgeving eenvoudig te reinigen en desinfecteren. De prijswinnaar kreeg de award overhandigd door professor Hokwerda tijdens het NMT Jaarcongres 2011.

 

Hokwerda Award 2009: Jurjen van Boheemen met Design dental operating light

Op zaterdag 13 juni 2009 reikte em. prof. drs. O. Hokwerda de eerste Hokwerda Award uit tijdens het NMT-Jaarcongres 2009. De winnaar was Jurjen van Boheemen met een ontwerp voor tandartslampen: de Design dental operating light. Het thema voor de eerste prijsuitreiking was 'het verbeteren van een ergonomische werkwijze'. De winnende inzending is een lamp waarvan de lichtbundel evenwijdig met de blikrichting van de behandelaar kan worden opgesteld. Het lichtveld over de mond is groter, zodat ook de lippen voldoende worden aangelicht. Er is minder verplaatsing van de lamp nodig tijdens werkzaamheden en er vormen zich geen schaduwen. De hoeveelheid opschijnend licht wordt steeds aangepast aan de hoeveelheid teruggekaatst licht (luminantie), zodat geen vermoeiende contrasten in het gezichtsveld optreden.

Genomineerde mevrouw Mickey van Gendt met de Bodytray® kreeg een eervolle vermelding. De Bodytray® bestaat uit een tablet voor een normtray met daaronder een vervormbaar kussen, gevuld met polystyreenkorrels.


Over ons

Contact

Adres
Secretariaat Stichting Hokwerda Award
Postbus 4141
3502 HC Utrecht
hokwerda-award@knmt.nl

Stichting Hokwerda Award

Voor de oprichting en uitreiking van de Hokwerda Award is de stichting Hokwerda Award in het leven geroepen met als voorzitter drs. R.A.G. de Ruijter. In de stichting zijn initiatiefnemer KNMT, het UMCG en de VGT vertegenwoordigd.

Bestuur
 • drs. R.A.G. de Ruijter, voorzitter (UMCG)
 • R.H. Kohsiek, secretaris (KNMT)
 • E.T.J. Kolsteeg, penningmeester (VGT)
Adviescommissie
 • prof. drs O. Hokwerda, voorzitter
 • mw. drs. C. van der Linde (Centrum voor Kwaliteit en Management in de Zorg)
 • drs. M.H. Visser (UMCN)
 • drs. R. van Woezik, (ArboNed)
 • drs. J.A.J. Wouters (Bureau Terzet)

Geschiedenis

De heer Hokwerda

In oktober 2007 is de Hokwerda Award in het leven geroepen, vernoemd naar em. prof. drs. O. Hokwerda (zie foto). De Hokwerda Award was een prijs die eenmaal per jaar werd uitgereikt aan een persoon, instelling of organisatie die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van het verbeteren van de beroepsuitoefening en de arbeidsomstandigheden in de mondzorg. De scope van de Hokwerda Award is in 2013 uitgebreid met het thema 'duurzaamheid' om recht te doen aan het uiteindelijke doel: gezond blijven tijdens het werken in de tandheelkunde.
De Hokwerda Award werd voor het eerst door em. prof. drs. O. Hokwerda uitgereikt tijdens het NMT Jaarcongres op 13 juni 2009 in De Doelen te Rotterdam. Vanaf 2013 wordt de prijs uitgereikt aan de student(e) tandheelkunde of mondzorgkunde, die het beste idee heeft voor het verbeteren van de beroepsuitoefening en de arbeidsomstandigheden in de mondzorg.